ติดต่อเรา

Zoneza เป็นเว็บไซต์ที่เล่าข่าวนำเรื่องดีๆจากที่อื่นๆมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลก ข่าวไอที ดารา หรือสถานการณ์เด่นๆ ประจำวันออกมาเผยแพร่ สามารถติดต่อเราได้ผ่าน zoneza@zoneza.com หรือสามารถโทรสายได้โดยตรงผ่าน 081-533-9699