วิธีลบ deep freeze ลบ deep freeze ไม่ได้ทำอย่างไงดี

โปรแกรมดีฟฟรีซเป็นโปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดีสเหมาะสำหรับ ร้านเกมส์ หรือ โรงเรียน คอมสำนักงาน ที่ไม่ต้องการให้บันทึกข้อมูล หรือเพื่อเอาไว้กันไวรัส รูปแบบการทำงานคือ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา (ในขณะที่แช่แข็งโปรแกรม deep freeze อยู่) เราสามารถเพิ่อหรือลบสิ่งต่างๆในคอมฯได้ แต่เมื่อ restart โปรแกรมจะทำการคืนค่าไฟล์ต่างๆ ที่เคยลบหรือสร้างขึ้นมาจะกลับมาอยู่สภาพเดิมก่อนติดตั้งโปรแกรม พูดง่ายๆหากแช่แข็งอยู่จะไม่สามรถลบหรือสร้างอะไรได้ เพราะเมื่อ restart จะหายไปทันที

วิธีลบโปรแกรม deep freeze

ใส่รหัส deef freeze
เริ่มแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใส่รหัสเพราะเราต้องปลดล๊อคก่อนโดยกด ctrl+alt+shift+F6 หรือ กด Shift ค้างไว้กด icon deep freeze ที่ทาสบาร์ ใส่รหัสผ่านแล้วกด Ok

การปลดล๊อคโปรแกรม deep freeze
การปลดล๊อคโปรแกรม deep freeze ติ๊กถูกที่ Boot Thawed กด Ok แล้ว restart เครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา icon deep freeze ตรงทาสบาร์จะเป็นรูปกากบาท กระพริบอยู่แสดงว่าเครื่องปลดล๊อคอยู่จากนั้นให้กดตัว install (ตัวที่เราเคยติดตั้งโปรแกรม deep freeze กดเหมือนเราจะติดตั้งจำมีคำว่า unintall ดังภาพด้านล่าง

การลบโปรแกรม deep freeze
กดที่ Uninstall เป็นอันเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งโปรแกรม deep freeze

Share it now!
Posted on by

One thought on “วิธีลบ deep freeze ลบ deep freeze ไม่ได้ทำอย่างไงดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.