วิธีลบ deep freeze ลบ deep freeze ไม่ได้ทำอย่างไงดี

โปรแกรมดีฟฟรีซเป็นโปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดีสเหมาะสำหรับ ร้านเกมส์ หรือ โรงเรียน คอมสำนักงาน ที่ไม่ต้องการให้บันทึกข้อมูล หรือเพื่อเอาไว้กันไวรัส รูปแบบการทำงานคือ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา (ในขณะที่แช่แข็งโปรแกรม deep freeze อยู่) เราสามารถเพิ่อหรือลบสิ่งต่างๆในคอมฯได้ แต่เมื่อ restart โปรแกรมจะทำการคืนค่าไฟล์ต่างๆ ที่เคยลบหรือสร้างขึ้นมาจะกลับมาอยู่สภาพเดิมก่อนติดตั้งโปรแกรม พูดง่ายๆหากแช่แข็งอยู่จะไม่สามรถลบหรือสร้างอะไรได้ เพราะเมื่อ restart จะหายไปทันที

วิธีลบโปรแกรม deep freeze

ใส่รหัส deef freeze
เริ่มแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใส่รหัสเพราะเราต้องปลดล๊อคก่อนโดยกด ctrl+alt+shift+F6 หรือ กด Shift ค้างไว้กด icon deep freeze ที่ทาสบาร์ ใส่รหัสผ่านแล้วกด Ok

การปลดล๊อคโปรแกรม deep freeze
การปลดล๊อคโปรแกรม deep freeze ติ๊กถูกที่ Boot Thawed กด Ok แล้ว restart เครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา icon deep freeze ตรงทาสบาร์จะเป็นรูปกากบาท กระพริบอยู่แสดงว่าเครื่องปลดล๊อคอยู่จากนั้นให้กดตัว install (ตัวที่เราเคยติดตั้งโปรแกรม deep freeze กดเหมือนเราจะติดตั้งจำมีคำว่า unintall ดังภาพด้านล่าง

การลบโปรแกรม deep freeze
กดที่ Uninstall เป็นอันเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งโปรแกรม deep freeze

Share it now!
Posted on by

2 thoughts on “วิธีลบ deep freeze ลบ deep freeze ไม่ได้ทำอย่างไงดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.